İnsan Kaynakları

Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik ve yaratıcılığı  destekleyerek, şirketimizi Türkiye'de çalışmak için en çok tercih edilen ve çalışanların gerçekten mutlu olduğu şirket haline getirmek. Müşteri ve çalışanların memnuniyetini hedef almak ve bunu sürekli kılmaktır.    
     
İnsan Kaynakları Misyonumuz

 • Şirketin değeri, hedef ve stratejileri doğrultusunda değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek için sürekli gelişimi mümkün kılmak,
 • Kişilerin ve işin ihtiyaçlarını karşılamada güvenilir, etkin, yetenekli ve amaç yönlü bir takım olarak tanınmak,
 • İş amaçlarına ulaşmada kişisel çabaları grup bazında koordine etmek,
 • Mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarının temeli için gereken nitelikli eleman ihtiyacını giderebilmek.

         
 İnsan Kaynakları Politikamız
    

 • Çalışanların mutluluğu ve motivasyonunu yükseltmek.
 • Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak ve organizasyon üzerindeki katma değerini arttırmak.
 • Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği  bilincini arttırmak.
 • Şirkette yaygın ve sürekli eğitim faaliyetleri organize etmek.
 • İç ve dış müşteri mutluluğunu en üst seviyeye çıkarmak.
 • Başarıların gerektiği şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesini sağlamak.
 • Birey başarısını takım başarısına, takım başarısını bölümler başarısına, bölümler başarısını şirket başarısına dönüştürmek.
 • Etnik köken ve kişisel inanç ayrımı yapılmaksızın, kadın-erkek eşitliğini gözetmek.

İş Başvurularınız ile ilgili taleplerinizi ik@tiamotur.com.tr adresimize iletebilirsiniz.